HUẾ CÁT TƯỜNG ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá phân phối sản phẩm, thương hiệu uy tín đến với đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, từng bước khẳng định Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ và truyền thống Huế tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu cụ thể của  HUẾ CÁT TƯỜNG:

Giúp các doanh nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống ở Huế có kênh quảng bá và phân phối sản phẩm uy tín đến với đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, từng bước khẳng định Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, đặc sản truyền thống Huế.