Đăng ký

Đăng ký làm thành viên của HUEOI.COM

Thông tin yêu cầu

Vui lòng nhập tên mà bạn muốn dùng để đăng nhập diễn đàn.

Xin chọn mật mã cho hồ sơ của bạn. Chú ý: mật mã được phân biệt bởi chữ 'thường' và 'HOA'.

Vui lòng nhập địa chỉ Email hợp lệ của bạn

Một cộng mười bằng mấy? (Trả lời bằng chữ thường, viết liền, không dấu)

Thông tin yêu cầu bổ sung (hồ sơ)

Ngày sinh và tuổi của bạn sẽ được hiển thị ở một vài nơi trên diễn đàn. Chỉ Quản trị viên mới có quyền truy cập để biết ngày sinh của bạn. Vui lòng tùy chọn hiển thị ngày sinh của bạn ở tùy chọn Cá nhân bên dưới.

Bổ Túc Thông Tin

Nếu bạn được giới thiệu bởi 1 thành viên của diễn đàn HUEOI.COM, vui lòng nhập tên của người đó ở đây.

Tất cả những thời gian trong diễn đàn này sẽ được chỉnh cùng với múi giờ nơi bạn đang cư ngụ để mang lại sự thuật tiện cho việc theo dõi của bạn.

Nếu bạn cư ngụ tại những quốc gia Tây Phương (đặc biệt là Âu Mỹ) thời gian sẽ được tự thay đổi theo mùa Hạ và Xuân. (ví dụ: Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối.)

Bạn điều hành diễn đàn đôi khi cần gửi những thông tin liên lạc với bạn, nếu bạn không muốn những thông tín đó có thể tắt đi.

Qui định của diễn đàn

Để đăng ký làm thành viên, bạn phải chấp nhận các điều khoản qui định của diễn đàn

Qui định của diễn đàn

Việc ghi danh vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí!
Trước khi ghi danh tất cả đều phải đồng ý với những quy ước sau:

  • Tất cả bài gửi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.
  • Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
  • Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
  • Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
  • Xin đừng gửi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.

Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước. Ðây là một diễn đàn có tính cách cá nhân vì vậy nội dung bài gửi chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào.