Mây lâu nay không vô diễn đàn , giờ mới mò vô lại,thấy tình hình các bác, các O dạo ni lo làm ăn , lo vợ, lo chồng, lo sinh con đẻ cái (vd như onggia),v.v.Do mọi thứ điều lo nên chi ít ai mà còn thời gian để tám,lâu rồi không gặp mấy chiến hữu cũng thấy thiếu chút gì đó , như sự lưu luyến, nhớ nhung.Để tạo tình anh em giao kết,giao hữu, giao lưu...,chúng ta làm chuyến offlene đi chứ hí.Bàu Đức làm chủ xị đi.