Để đăng ký tài khoản, mọi người theo các bước sau:

1. Click vào menu Đăng ký, và theo các hướng dẫn ở đó để đăng ký tài khoản.

Nếu có sai sót trong quá trình đăng ký, sẽ có thông báo đăng ký lại tại menu này.

2. Sau khi đăng ký, mọi người vào email đăng ký để xác nhận tài khoản. Việc xác nhận này là để tránh các trường hợp 1 số người dùng công cụ tự động, đăng ký tài khoản để Spam, quảng cáo trên diễn đàn.

3. Sau khi đã xác nhận tài khoản, mọi người vào phần Đăng bài để xác nhận tài khoản, ở dưới cùng, post 1 bài ở đó để xác nhận tài khoản một lần nữa.

Sau đó là có thể sử dụng diễn đàn bình thường.

Ghi chú: Các cơ chế xác nhận tài khoản ở trên là để hạn chế tình trạng Spam tràn lan trên diễn đàn trong thời gian vừa qua.

Thân chào,