Lần đầu mình tham gia diễn đàn, thấy diễn đàn có rất nhiều thông tin bổ ích, hàn gắn những con người xứ Huế ở phương xa lại gần nhau.