Thừa Thiên-Huế đang tập trung ưu tiên định cư cho khoảng 1.000 hộ dân thuộc 42 xã sống trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 cơ bản chấm dứt tình trạng các hộ dân phải sống trên sông nước.Theo đó, mỗi hộ lên bờ sẽ được bố trí đất ở từ 100m2 đến 200m2. Những nơi còn quỹ đất thì được bố trí thêm đất sản xuất từ 300m2 - 500m2/hộ.

Các khu định cư tương đối đồng bộ về cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm xã, nước sinh hoạt, âu thuyền neo đậu tàu thuyền để tránh trú bão và bảo đảm "thuận canh, thuận cư" cho người dân lên bờ, nhưng vẫn tiếp tục làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản trên sông nước. Một bộ phận khác, nếu có điều kiện sẽ được đầu tư chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đưa dân lên bờ theo 2 hình thức là bố trí xen ghép và bố trí thành khu dân cư tập trung vùng gần sông nước.

Với hình thức bố trí xen ghép, các địa phương đã bố trí được 12 điểm xen ghép, trong đó huyện Phú Vang 5 điểm, Phú Lộc 4 điểm, các điểm còn lại thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền. Ưu điểm của hình thức này là giữa hộ mới đến và hộ đã lập nghiệp lâu dài có điều kiện tương trợ giúp đỡ nhau, vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Với hình thức bố trí thành khu dân cư tập trung vùng gần sông nước, tỉnh xây dựng 9 khu tái định cư tập trung, kết hợp vừa có nhà ở trên bờ, nhưng vẫn có nơi neo đậu thuyền đò và thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của các hộ chuyên sống bằng nghề sông nước.

Thừa Thiên - Huế đã đưa được 551 hộ, với 2.515 nhân khẩu lên bờ định cư, với tổng nguồn vốn đầu tư là 16.654 triệu đồng. Riêng huyện Phú Lộc đã đưa được 197 hộ dân vạn đò lên bờ; trong đó có 61 hộ được bố trí tập trung, số còn lại được bố trí xen ghép trong các khu dân cư.

Mỗi hộ gia đình lên bờ định cư được hỗ trợ 14,5 triệu đồng để làm nhà ở, trong đó vốn xoá nhà tạm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là hỗ trợ từ các nguồn vốn khác./.

(TTXVN/Vietnam+)