Mình mới mở thêm box Thông tin công nghệ, ở mục Góc học tập, công nghệ để cập nhật thêm các tin tức, bài viết về lĩnh vực công nghệ cho các thành viên trên diễn đàn. Mọi người tham gia ủng hộ hí.