Xin chào cả nhà, em là một người Huế chính gốc vô Daklak lập nghiệp cũng khá lâu rồi. Qua thông tin của một người bạn thời còn học phổ thông giới thiệu có trang diễn đàn huế ơi, nên vào xem. Rất vui và cảm động khi có một trang diễn đàn ý nghĩa như ri.

Em vốn người "ham đèn sách", nhưng vì hoàn cảnh đành gác lại tất cả. Bây chừ chỉ là một anh nông dân chất phát chuyên chạy xe công nông vận chuyển cà phê, nên hay ăn to noái lớn, nhưng bụng giá thì thật thà, có gì không phải thì bỏ qua.

Xin được làm quen với tất cả các anh chị !